Home

ROPA Dienstverlening

Beste inwoners van Empel,

Onze buurt heeft uw hulp nodig! Want ik ben een actie gestart voor een AED in onze buurt. Per week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hoe sneller een AED ingezet wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Daarom wil ik een AED in onze buurt en ben een actie gestart. Help jij ook mee? Doneer dan voor onze eigen BuurtAED.

Ik probeer voor de wijk een AED te krijgen. Meerdere malen ben ik opgeroepen om een AED te halen, maar het opgegeven adres bleek niet te kloppen (of was niet volledig). Buiten de scholen (schooltijden) en de sportcomplexen (niet 24/7) is er geen directe AED voor handen. Ik wil daar verandering in brengen om gezamenlijk een AED te kopen. Het bedrag wat opgehaald moet worden is 2500 euro inclusief service contract om 24/7 inzet baar te zijn. Het lijkt veel geld, en zeker voor 1 persoon. Daarom wil ik jullie vragen om een bedrag te storten voor deze actie (minimaal 5 euro). Hij is niet voor mij alleen, hij is voor alle burgerhulpverleners in de buurt. Hij wordt aangemeld en kan direct gepakt worden door de burgerhulpverleners indien nodig.

Wie doneert?  U kunt dit doen op onderstaand rekeningnummer,

NL51 INGB 0003 7200 22 t.a.v. Hr. R P van der Stroom o.v.v. AED + buitenkast

De AED zal worden opgehangen aan de tussenmuur van Wikveld 28 en 30 en wordt aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem. Als er iemand in onze buurt een hartstilstand krijgt, dan zal onze AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in zo’n situatie hulp te verlenen. Bedankt dat je meedoet!

Groet, Roland van der Stroom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hallo, mijn naam is Coby.

Vanaf de oprichting van Ropa- dienstverlening, heb ik als hulpverlener meegewerkt en de PR verzorgd. Het was een voorrecht en een plezier om dit te mogen doen, maar om gezondheidsredenen heb ik moeten besluiten om te stoppen met het EHBO-gedeelte.

Maar ik hoop dat er nieuwe vrijwilligers zullen komen.

Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma, en heb je zin en tijd om deze taak van mij over te nemen, meld je dan op onderstaand nummer.

Er staat een vergoeding tegenover en er wordt voor eten en drinken gezorgd.

Bedankt alvast.

Groetjes Coby.

Bij interesse of vragen reageer dan via:

info@ropadienstverlening.nl  of bel  06-47514388

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO’ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.

Heeft u binnenkort een evenement waarbij onze hulpverleners goed van pas zouden kunnen komen?

Bij al uw vrijmarkten, kinderspelen, atletiekwedstrijden, wielerronden, paarden- en ponyconcoursen, kermissen, (besloten) feesten, buurtfeesten, (muziek) evenementen, bedrijfsuitjes, teambuilding-weekends, feestweken, de bloemencorso, (sport)evenementen, (pop)concerten, vergaderingen, bijeenkomsten, hardloopwedstrijden, straattoernooien, familiesportdagen, e.d. bieden wij u de juiste hulpverlening ( EHBO ) en een passend advies voor de veiligheid van uw bezoekers en deelnemers.

Als kleine onderneming kunnen wij u een persoonlijke dienstverlening bieden die adequaat, flexibel en creatief is, toegesneden op uw specifieke situatie en wensen.

Deze evenementen kunnen zowel in een gebouw, een tent of open lucht plaats vinden.

Alle aangesloten hulpverleners zijn in het bezit van diploma’s en zullen volgens de richtlijnen van het eenheidsdiploma EHBO, eerste hulp verlenen.
Met een duidelijke structuur.

Eén aanspreekpunt voor de organisator.
De E.H.B.O.-er geeft ook aanwijzingen ter voorkoming van leed en let op het welzijn van bezoekers én personeel.
Vanzelfsprekend zijn de hulpverleners duidelijk herkenbaar aan hun outfit
Tijdens het evenement zullen altijd twee of meer hulpverleners aanwezig zijn, waarvan tenminste één ervaren hulpverlener, die de leiding heeft en fungeert als aanspreekpunt voor de organisator.
Deze mensen bogen op een ruime ervaring, beschikken over verbandmateriaal en besteden een (groot) gedeelte van hun vrije tijd aan de EHBO.
Wij beschikken bovendien over een eigen AED, waarmee levens gered kunnen worden.

Bij de evenementen geldt dat de EHBO’er een graag geziene gast is.

        

      BHV-er                      EHBO-er                  AED-bediener                  Verkeersregelaar                     Lid van HartSlagNu