Sponsoren

EHBO heeft financiële ondersteuning nodig omdat:                                                                   *    de inkomsten van de vereniging slechts uit vergoedingen van evenementen en enkele giften bestaan                                                                                                                                        *    wij dan kunnen blijven zorgen voor de in principe gratis hulpverlening bij evenementen                                                                                                                                            *    de materiaal kosten steeds duurder worden

Dankzij de Sponsoren kunnen wij ons werk blijven doen :

                                

sponsering aanhangwagen/Eerstehulppost                                Beletteringen                                                                                                                                 Aanhangwagen/spandoek/auto

 

 

Donateurs en Sponsoren

Uw steun is van vitaal belang voor ons.
Om ook in de toekomst onze diensten goed te blijven leveren,

Kunnen we niet verder zonder uw steun.

Draagt u de EHBO een warm hart toe?

Wilt u meer betrokken zijn bij uw lokale samenleving?

Ondersteunt u ons streven om EHBO (EersteHulp) goed op de kaart te zetten?

Wij kunnen zowel geldelijke donaties, als ook materialen goed gebruiken.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat onze hobby (want dat is het nog steeds) veel geld kost en daar hebben wij hulp bij nodig.

Dus steun ons als u kunt.

  1.  Hoofdsponsor € 1000,-
  2. * Aanhangersponsor € 250,- per logo (maat+/-A3) per jaar
  3.  Steunlid voor € 25,- uw naam komt dan op de site te staan.
  4. of wilt u materiaal schenken, bijvoorbeeld:                                                                                 portofoons, verbandmateriaal, mobilofoon, EHBO kleding, AED, enz..

2.*)
U maakt dus niet alleen een bedrag over naar een goed doel, maar u krijgt daarvoor een schitterende reclame-uiting op deze aanhanger.
U logo rijdt een jaar lang over Nederlandse wegen. Een rijdend reclamebord dus…
En dat voor € 250,- per logo (dit bedrag is tevens aftrekbaar voor bedrijven als sponsoring).
De hoofdsponsor(en) krijg(t)en 1 groot logo

Vermelding op de website www.ropaevenementenzorg.nl

Alle sponsoren die meer dan € 100,- doneren krijgen een naamsvermelding en een link naar hun website

wilt u ons steunen of sponsoren  neem dan even contact op via  sponsor@ropaevenementenzorg.nl

Uw (éénmalige) gift is altijd welkom op:
NL51INGB0003720022 t.n.v.  R.P. van der Stroom  o.v.v. gift en (desgewenst) uw naam.
Uw bijdrage is erg hard nodig en wordt nuttig besteedt voor onkosten van onze vereniging, onderhoud, verzekeringen, aanschaf en vervanging van materiaal en apparatuur.

Er blijft niets aan de z.g. strijkstok hangen.

Ook u profiteert van investeringen zoals de AED, nieuwe verbandtassen en portofoons enz.

 

Waarom ehbo inhuren?

Je hoopt natuurlijk dat je ze nooit nodig hebt. Maar ALS je ze nodig hebt, ben je blij dat ze er zijn.
Onmisbaar voor elk evenement zijn de mensen die bij acute medische problemen hulp kunnen verlenen.
En ze staan natuurlijk al voor je klaar, want een goede EHBO-er werkt heel graag in teamverband.